Izjava o privatnosti

TECHNOSTORE d.o.o. (technostore.hr) kao vlasnik ovih Internet stranica vrlo ozbiljno shvaća zaštitu Vaših osobnih podataka.

Sukladno Uredbi (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/EZ (Službeni list Europske unije L 119, 4.5.2016., str. 1., u daljnjem tekstu: Opća uredba o zaštiti podataka - GDPR), koja je u punoj primjeni od dana 25. svibnja 2018. godine u Republici Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije, kao i Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (Narodne novine broj 42/18, u daljnjem tekstu: Zakon) odnosno sukladno pravnom okviru zaštite osobnih podataka u Republici Hrvatskoj i Europskoj uniji te najboljoj europskoj praksi, tvrtka:

TECHNOSTORE d.o.o.
Mokrička 24,
10290 Zaprešić,
Hrvatska
OIB: 50390340892
MBS: 081240226
Uprava: Dominik Jelačić
Direktor i odgovorna osoba: Dominik Jelačić

se obvezuje da neće zloupotrebljavati osobne podatke iz obrasca narudžbe i ostalih kontakt formi, niti ih prosljeđivati trećim stranama i svojim poslovnim partnerima te je izradila ovu Izjavu o privatnosti i sigurnosti.

Izjava o privatnosti i sigurnosti je jednostrano obvezujući pravni akt zasnovan na temeljnim načelima u obradi osobnih podataka, kojim se regulira koji podaci korisnika i/ili kupaca se prikupljaju, na koji način se takvi podaci obrađuju, u koje se svrhe upotrebljavaju. Izjava o privatnosti i sigurnosti ujedno upoznaje korisnike usluga i/ili kupce s njihovim pravima u prikupljanju i daljnjoj obradi osobnih podataka, sve u svrhu zaštite njihove privatnosti u širem smislu.

Izjava o privatnosti i sigurnosti temelji se na sljedećim načelima obrade osobnih podataka: načelu zakonitosti, transparentnosti i najbolje prakse, načelu ograničene obrade i smanjenju količine podataka, načelu točnosti i potpunosti osobnih podataka, načelu ograničene pohrane, načelu cjelovitosti i povjerljivosti podataka, načelu odgovornosti, načelu povjerenja i poštene obrade, načelu oportunosti (svrhe obrade), načelu obrade u neimenovanom (anonimiziranom) obliku. 

Izjava o privatnosti i sigurnosti se primjenjuje na sve usluge koje nudi tvrtka TECHNOSTORE d.o.o., pri čemu je cilj Izjave na jasan i transparentan način upoznati korisnike i/ili kupce s postupcima obrade njihovih osobnih podataka i njihovim pravima. Prije svega, korisnici i/ili kupci mogu se u svakom trenutku obratiti tvrtki TECHNOSTORE d.o.o. sa zahtjevom za izmjenu ili dopunu i/ili ažuriranje podataka koji se na njih odnose, kao i sa zahtjevom za očitovanje o tome u koje svrhe žele ili ne žele da se njihovi podaci obrađuju.

Za obradu osobnih podataka odgovorna je tvrtka:

TECHNOSTORE d.o.o.
Mokrička 24,
10290 Zaprešić,
Hrvatska
OIB: 50390340892
MBS: 081240226
Uprava: Dominik Jelačić
Direktor i odgovorna osoba: Dominik Jelačić

Kontakt podaci osobe odgovorne za zaštitu i upravljanje osobnim podacima je Dominik Jelačić – +385 01/210-10-10 – prodaja@technostore.hr.

Osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca, a prikupljamo sljedeće osobne podatke koje deklariramo kao osnovne osobne podatke:

-       Ime i prezime
-       Adresa stanovanja (mjesto i grad)
-       Kontakt broj telefona
-       Kontakt e-mail
-       Pravne podatke tvrtke ukoliko kupac potražuje R1 račun

Navedene osobne podatke tvrtka TECHNOSTORE d.o.o. obrađuje i arhivira u svome sjedištu koje je navedeno u ovoj Izjavi, u Republici Hrvatskoj.

Izričito i isključivo NE PRIKUPLJAMO sljedeće osobne podatke:

-       OIB fizičke osobe
-       Datum rođenja
-       Spol
-       Ostale podatke iz osobne iskaznice fizičke osobe
-       Podatke o bankovnom računu i broju kreditne/debitne kartice fizičkih osoba
-       Podatke o navikama korisnika, odnosno kupaca

TECHNOSTORE d.o.o. neće dostavljati niti razotkriti osobne podatke kupca trećoj osobi, osim u slučajevima u kojima tako izričito propisuje zakon te u slučajevima kada je to potrebno za ispunjenje pravnih obveza. Svi podaci o kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi djelatnici tvrtke TECHNOSTORE d.o.o. i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti svojih korisnika i kupaca.

TECHNOSTORE d.o.o. se obavezuje pružati zaštitu osobnim podacima kupaca na način da prikuplja samo osnovne podatke o kupcima koji su nužni za ispunjenje obveza/narudžbi, koji su navedeni.

Podatke koji se pristupom na internet stranicu automatski bilježe, a nisu osobni podaci (vrste pretraživača, broj posjeta, vrijeme provedeno na stranicama i sl.) TECHNOSTORE d.o.o. ima pravo koristiti isključivo radi ocjene posjećenosti internet stranice i radi poboljšanja njenog sadržaja i funkcionalnosti, a ne uključuju nikakav oblik osobnih podataka.

U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti tvrtku TECHNOSTORE d.o.o. U slučaju ne prijavljenih promjena unesenih podataka, TECHNOSTORE d.o.o. ne odgovara za bilo kakve nedostatke u pogledu narudžbe, odnosno isporuke proizvoda.

Načini prikupljanja osnovnih osobnih podataka

  1. Izravno od strane samih korisnika, odnosno kupaca u procesu narudžbe proizvoda ili uspostavljanja kontakta kroz navedene kontakt forme na našim stranicama, a u svrhu pružanja pravovremene i kvalitetne usluge i/ili povratne informacije o proizvodu i posebnim ponudama prema korisnicima koji su izrazili interes u naše proizvode.

  2. Iz drugih izvora, poput sajamskih događanja na kojima tvrtka TECHNOSTORE d.o.o. sudjeluje, a isključivo osnovne osobne podatke korisnika koji su izrazili interes u Technostore proizvode te dali jasnu i izričitu privolu za prikupljanje navedenih osobnih podataka.

Svrha prikupljanja osnovnih osobnih podataka

  1. Ispunjavanje ugovornih obveza: dostava naručenih proizvoda, savjetovanje i pomoć prilikom korištenja naručenih proizvoda, pružanje dodatnih jamstava za proizvode, održavanje kvalitete proizvoda, rješavanje prigovora korisnika te drugih radnji koje su povezane sa sklapanjem i izvršavanjem ugovornih obveza u skladu s mjerodavnim propisima.

  2. Ispunjavanje zakonskih obveza

  3. Izravna promidžba korisnicima koji su iskazali interes te dali privolu za marketinšku komunikaciju te promidžba prema postojećim kupcima u svrhu održavanje kvalitete proizvoda i pravovremenog informiranja o posebnim uvjetima i aktualnim akcijama – a s ciljem kako bi korisnik mogao dobiti točne i precizne obavijesti koje odgovaraju njegovim željama iskazanim posjetom na stranice www.technostore.hr

  4. Interne svrhe – tvrtka TECHNOSTORE d.o.o. koristi navedene osnovne osobne podatke isključivo za potrebu vlastite evidencije, a u svrhu zaštite korisnika i kupaca proizvoda te održavanje kvalitete usluge i kvalitete proizvoda.

Podaci potencijalnih kupaca - korisnika

Tvrtka TECHNOSTORE d.o.o. prikuplja podatke o potencijalnim kupcima, a sa svrhom da ih se uz danu privolu pravovremeno i precizno informira o aktualnim posebnim ponudama i akcijama, isključivo u proizvode za koje su potencijalni kupci izrazili interes. U navedenu svrhu prikupljamo isključivo osnovne osobne podatke (ime i prezime, kontakt broj telefona, kontakt e-mail te proizvod u koji je iskazan interes)

Potraživanje spremljenih osobnih podataka

Korisnik u svakom trenutku može zatražiti ispis svih osobnih podataka koje tvrtka TECHNOSTORE d.o.o. prikuplja i obrađuje u svrhu pružanja boljeg i kvalitetnijeg korisničkog iskustva – upitom za potraživanje ispisa spremljenih osobnih podataka klikom na ovaj link.

Vremensko čuvanje i obrada osnovnih osobnih podataka

Osnovni osobni podaci kupaca čuvaju se tijekom čitavog perioda korištenja proizvoda, a sve do trenutka kada je kupac izričito i jasno naveo da više nije korisnik iskaže pravo na zaborav.

Osnovni osobni podaci potencijalnih kupaca, odnosno korisnika čuvaju se 3 mjeseca od trenutka prikupljanja navedenih osnovnih osobnih podataka, ili kraće ukoliko korisnik prije iskaže pravo na zaborav.

Pravo na zaborav

TECHNOSTORE d.o.o. informira kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka te redovito daje kupcima mogućost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške svrhe i svrhu održavanja kvalitete proizvoda.

Ukoliko želite brisanje navedenih osnovnih podataka iz naše baze, molimo pošaljite upit za brisanje svih osnovnih osobnih podataka klikom na ovaj link.

Pravo na ulaganje prigovora

Korisnik i/ili kupac ima pravo na ulaganje prigovora na obradu osobnih podataka koji se odnose na njega ako se podaci obrađuju za potrebe legitimnog interesa voditelja obrade. U tom slučaju će tvrtka TECHNOSTORE d.o.o., kao voditelj obrade, prestati obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže da postoje uvjerljivi legitimni razlozi za obradu osobnih podataka u odnosu na prava korisnika i/ili kupca, odnosno u slučaju kada obrada podataka služi radi postavljanja, ostvarivanja ili obrane pravnih zahtjeva.

Ukoliko se osnovni osobni podaci korisnika i/ili kupca obrađuju za potrebe izravnog marketinga, korisnik ima pravo u svakom trenutku uložiti prigovor na obradu za potrebe izravnog marketinga, osobito ako se osnovni osobni podaci koriste u svrhu izrade profila.

Korisnik može uložiti prigovor slanjem upita, odnosno prigovora preko ovog linka.

Odgovornost

Gore navedene odredbe o zaštiti osobnih podataka odnose se isključivo na početnu internet stranicu pod technostore.hr te na sve stranice unutar technostore.hr domene, a ne na vanjske stranice na koje upućuju linkovi na technostore.hr domeni, za koje stranice technostore.hr nije nadležan niti odgovoran te za koje stranice technostore.hr ne prikuplja i ne obrađuje podatke korisnika

Osim u slučaju elektronske narudžbe, u drugim slučajevima TECHNOSTORE d.o.o. neće kupcu slati elektronske poruke ukoliko na to kupac nije izričito pristao, odnosno dao svoju privolu.